Seltsi kirjeldus

Seltsimaja:

Seltsi hoone osteti üpris kiirelt pärast asutamist. Algselt oli eesmärk pakkuda liikmetele kokkusaamiskohta. Hiljem võeti tööle virtin ning tihti söödi koos lõunat ning kasutati ruume töötamiseks. Kui organisatsiooni esimene õitseaeg otsa saama hakkas tuli leida vabale pinnale uus funktsioon.

Trükikoda (Rahnud&Sulg) sobis seega ideaalselt. Liikmed said hõlpsalt oma töid avaldada ning trükikojal polnud intrigeerivatest töödest puudus. Rahnud&Sulg näguripäevi ei näinud. Nüüdseks on kaks asutust pea-aegu üheks kasvanud.

LAMS’i kasutuses on hetkel saal, kus peetakse kõik suuremad sündmused ning konjakituba keldris lahedaks äraolemiseks. Samuti trükikoja ruumid, mille uksed pole kunagi suletud.

Inimesed:

Virtin – on seltsimajas elanud pea sama kaua kui selts ise. Töölt vabastamine ei tuleks kõne allagi, niivõrd kokku kasvanud on nad. Koristab, teeb süüa, parandab, remondib ning ajab kerjuseid maja ümbrusest minema.

Trükimeister – pealtnäha küüniline ja pessimistlik vanamees. Tegelikult Meister suure tähega. Trükimeistril on ka tütar, kes niisamuti seltsimaja koduks peab ning oma isa töös vahelduva eduga abistab.

Trükikoja juhataja-agent – Tegeleb enamasti lepingute sõlmimise, uute raamatumaterjalide leidmisega, küsimise-pärimise-ja-suhtlemisega.